Download Matura Ustna na 100% 3.4 APK

546 votes, 4.7/ 5
Package name: pl.vensusapps.app.maturaustnana100
  • Author:

  • Version:

    3.4

  • Update on:

The description of Download Matura Ustna na 100% 3.4 APK

Drogi Maturzysto!
Obawiasz się egzaminu ustnego z języka polskiego? Dzięki tej aplikacji możesz być pewien, że poznasz swoje pytania przed wejściem do sali i zdasz na 100%! Każdego dnia będą one aktualizowane niezwłocznie po ukazaniu się w internecie. Już teraz zapoznaj się z przykładowymi pytaniami, które będziesz mógł wylosować. Ściągnij aplikację i skorzystaj z wielu innych opcji takich jak:
- nagrywanie własnej wypowiedzi
- możliwość samodzielnej oceny według oficjalnych kryteriów CKE
- wgląd do pytań maturalnych z poprzednich lat
Dear Maturzysto!
Afraid oral exam from Polish language? With this application you can be sure that you know your questions before entering the hall and pass on 100%! Every day, they will be updated immediately after the appearance on the Internet. Now see sample questions, which you can draw. Download the app and take advantage of the many other options such as:
- Record your own speech
- The possibility of self-assessment according to the official criteria CKE
- Insight into the questions matriculation from previous years
Show more
Matura Ustna na 100% 3.4 APK for Android 4.1+

Version: 3.4 for Android 4.1+

Update on: 2018-05-12

File size: 6.373.756 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Poprawiony kalkulator maturalny!

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Matura Ustna na 100% 3.4 APK (2018-05-12, 6.373.756 bytes)
2. Matura Ustna na 100% 3.3 APK (2018-05-06, 6.374.620 bytes)
3. Matura Ustna na 100% 3.2 APK (2018-02-27, 6.377.200 bytes)
4. Matura Ustna na 100% 2.11 APK (2017-05-14, 4.858.966 bytes)
5. Matura Ustna na 100% 2.03 APK (2017-05-09, 4.843.115 bytes)
=>> Show more(4) older versions