Download Liên Quân Mobile - Cẩm Nang 8.1 APK

1.714 votes, 4.4/ 5
Package name: com.ht.chickenzero.lienquan
  • Author:

  • Version:

    8.1

  • Update on:

The description of Download Liên Quân Mobile - Cẩm Nang 8.1 APK

- Ứng dụng miễn phí bao tổng hợp thông tin các tướng (chỉ số , kỹ năng, cách build), danh sách các trang bị và bổ trợ.
Ứng dụng còn tổng hợp video một có cao thủ giúp người chơi học hỏi và danh sách giải đấu và tin tức mới nhật của liên quân mobile.

- Các tính năng chính:

* Xem danh sách tướng.
* Xem thông tin chi tiết về thông số, kỹ năng cách build.
* Xem danh sách trang bị và thông tin chi tiết
* Xem kỹ năng bổ trợ
* Xem kênh cao thủ (cần dùng internet).
* Xem giải đấu (cần dùng internet).
* Xem tin tức (cần dùng internet).
- Free app which synthesized information generals (index, skills, how to build), the list of equipment and complementary.
It also synthetic video with players helping players learn and list the tournament and the latest news of the coalition mobile.

- Main function:

* See a list of generals.
* View detailed information about parameters, builds skills.
* See a list of equipment and details
* See complementary skills
* View high channel manually (need internet).
* View Tournament (need internet).
* See news (need internet).
Show more
Liên Quân Mobile - Cẩm Nang 8.1 APK for Android 4.0+

Version: 8.1 for Android 4.0+

Update on: 2018-09-18

File size: 21.219.413 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Fix bug

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Liên Quân Mobile - Cẩm Nang 8.1 APK (2018-09-18, 21.219.413 bytes)
2. Liên Quân Mobile - Cẩm Nang 8.0 APK (2018-09-17, 21.219.413 bytes)
3. Liên Quân Mobile - Cẩm Nang 6.1 APK (2018-06-08, 19.252.864 bytes)
4. Liên Quân Mobile - Cẩm Nang 6.0 APK (2018-04-22, 18.950.946 bytes)
5. Liên Quân Mobile - Cẩm Nang 2.5 APK (2017-09-17, 16.626.573 bytes)
=>> Show more(7) older versions