Download Laban Key - Rose Themes 1.0 APK

7.217 votes, 4.3/ 5
Package name: com.vng.inputmethod.labankey.rosethemes
 • Author:

 • Version:

  1.0

 • Update on:

The description of Download Laban Key - Rose Themes 1.0 APK

Bộ chủ đề (theme) bàn phím Rose lãng mạn sử dụng trên bàn phím Laban Key - Gõ tiếng Việt.


**Bạn vui lòng cài đặt Laban Key để dùng các chủ đề này.**
Cài đặt LabanKey tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vng.inputmethod.labankey

Các chủ đề bàn phím hỗ trợ thêm bao gồm:
- Laban Rose I
- Laban Rose II
- Laban Rose III
Show more
 • Category:

  TOOLS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 2.3+

Laban Key - Rose Themes 1.0 APK for Android 2.3+

Version: 1.0 for Android 2.3+

Update on: 2016-03-02

File size: 3.087.384 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now