Download Kết quả Vietlott 3.0 APK

1.301 votes, 4.7/ 5
Package name: com.nctam.vietlott
 • Author:

 • Version:

  3.0

 • Update on:

The description of Download Kết quả Vietlott 3.0 APK

Ứng dụng giúp bạn tra kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45, Max 4D & Power 6/55 nhanh chóng, dễ dàng với những chức năng chính:
- Nhận thông báo kết quả xổ số.
- Quét số Mega 6/45, Max 4D & Power 6/55 để tra.
- Thống kê kết quả bằng biểu đồ.
- Sinh số ngẫu nhiên.
- 'Vé của tôi': tự động dò và thông báo trúng thưởng.
Apps to help you investigate Mega lottery results Vietlott 6/45, 6/55 & Power 4D Max quickly, easily the main functions:
- Receive notifications lottery results.
- Scan the Mega 6/45, 6/55 Max 4D & Power to investigate.
- Statistics results in the chart.
- Born random number.
- 'My Tickets': automatically detect and notify winners.
Show more
 • Category:

  FINANCE

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.0+

Kết quả Vietlott 3.0 APK for Android 4.0+

Version: 3.0 for Android 4.0+

Update on: 2018-08-10

File size: 16.515.625 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Tinh chỉnh giao diện

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Kết quả Vietlott 3.0 APK (2018-08-10, 16.515.625 bytes)
2. Kết quả Vietlott 2.9 APK (2018-08-10, 16.510.309 bytes)
3. Kết quả Vietlott Mega 6/45, Max 4D & Power 6/55 2.2 APK (2017-10-06, 15.589.309 bytes)
4. Kết quả Vietlott Mega 6/45, Max 4D & Power 6/55 2.1 APK (2017-10-02, 15.589.057 bytes)
5. Kết quả Vietlott Mega 6/45, Max 4D & Power 6/55 2.0 APK (2017-09-16, 15.559.105 bytes)
=>> Show more(7) older versions