Download Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45 111.3005.A12 APK

39 votes, 4.7/ 5
Package name: com.tk.mega645
  • Author:

  • Version:

    111.3005.A12

  • Update on:

The description of Download Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45 111.3005.A12 APK

Widget ngoài màn hình Home screen điện thoại:
- Bấm vào dãy số kết quả để cập nhật
- Bấm vào giá trị giải Jackpot để chuyển đổi giữa 6/45 và 6/55.
Thống kê tần suất, thời gian các bộ số từ có độ dài từ 1, 2 đến 7 số.
Tìm kiếm các bộ số theo kết quả thống kê có được, từ đó giúp các bạn dễ dàng chọn các bộ 2, 3, 4 số .v.v. chưa xuất hiện, hoặc ít xuất hiện.
Tham gia vào cộng đồng chơi xổ số vietlott, cùng trò chuyện, kết bạn, thảo luận (beta)
Cập nhật, tra cứu kết quả vé xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55.
Quản lý, lưu trữ vé đã mua.
Lưu và so kết quả vé số.
Nhập vé số bằng Camera (hoặc giữ một lúc để nhập vé số thủ công).
Danh sách kết quả Vietlott Mega 645, Power 655
Xem video quay số trực tiếp.
Giao diện đơn giản, dễ sử dụng: Vuốt xuống để cập nhật
Thống kê kết quả chi tiết.
Sắp xếp theo thời gian, tần suất, số ra nhiều nhất, số ra lần cuối.
Lần cuối cùng ra của một số.
Quay và lưu số ngẫu nhiên
Bản đồ danh sách điểm bán hàng toàn quốc
Có thể xóa và tải lại toàn bộ kết quả trong trường hợp kết quả bị lỗi hoặc thiếu do rớt kết nối, đường truyền, gặp sự cố .v.v.
Cập nhật kết quả theo yêu cầu, không chạy ngầm, tiết kiệm dữ liệu, tài nguyên hệ thống.
Widget outside screen Home screen phone:
 - Click on the result series to update
 - Click Jackpot value to switch between 6/45 and 6/55.
Statistics frequency, time the word sets are from 1, 2 to 7 numbers.
Search for numbers based on statistical results, which makes it easy to select sets of 2, 3, 4, and so on. not appearing, or appear less.
Join the community of vietlott lottery, chat, make friends, discuss (beta)
Update the results lottery ticket Vietlott Mega 6/45, Power 6/55.
Manage and store tickets purchased.
Save and compare lottery tickets.
Enter lottery tickets by camera (or keep a moment to enter lottery tickets).
List of results Vietlott Mega 645, Power 655
Watch live video calling.
Simple, easy-to-use interface: Swipe down to update
Detailed result statistics.
Sort by time, frequency, maximum output, last output.
Last time out of some.
Record and save random numbers
National sales point list map
It is possible to delete and reload entire results in case the result is broken or missing due to connection failure, transmission line, problem etc.
Update the results on demand, do not run underground, save data, system resources.
Show more
Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45 111.3005.A12 APK for Android 4.0.3+

Version: 111.3005.A12 for Android 4.0.3+

Update on: 2018-10-10

File size: 15.584.704 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Thay đổi máy chủ
Thêm widget cho màn hình chính

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45 111.3005.A12 APK (2018-10-10, 15.584.704 bytes)
2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45 110.2988.A12 APK (2018-10-05, 14.276.444 bytes)
3. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45 109.2913.A02 APK (2018-09-13, 13.387.670 bytes)
4. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45 107.2844.A01 APK (2018-08-18, 13.374.177 bytes)
5. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, Mega 6/45 105.2788.B12 APK (2018-08-14, 13.378.601 bytes)
=>> Show more(18) older versions