Download Hrady a zámky, Maxův průvodce APK

165 votes, 3.8/ 5
Package name: cz.simopt.amos.hrady
  • Author:

  • Version:

    Varies with device

  • Update on:

The description of Download Hrady a zámky, Maxův průvodce APK

Bohatá česká historie nám zanechala odkaz nejen v obdivuhodném množství hradů a zámků, ale také v příbězích, jež tyto majestátní stavby vyprávějí všem, kteří chtějí naslouchat.
České, moravské a slezské hrady a zámky nejsou dnes jen sterilními kulturními památkami pro povinné školní výlety. Je v nich ukryto svědectví o našich předcích, o jejich životech, o jejich spojencích i nepřátelích.
Ponořte se tedy spolu s námi do fascinující historie zemí Koruny české. Nechte znovu na dvorech zámků roztančit kejklíře, roztopit kotle v hradních kuchyních a zaposlouchat se do vzdálených výstřelů z děl, válečných bubnů a husitských bojových písní.

Stručný obsah průvodce:

* Přehled nejzajímavějších 100 hradů a zámků řazených podle jednotlivých krajů ČR
* Hrady a zámky na interaktivní mapě
* Možnost naplánovat výlet přímo ve vaší navigaci
* Kvíz o historii hradů a zámků
* Kvíz o zajímavostech
* Vizuální kvíz
* Tři úrovně testu poznávání hradů a zámků, dohromady na 270 různých otázek!

Součástí publikace je 650 fotografií interiérů, exteriérů a okolí hradů a zámků, odkazy na jejich oficiální stránky a přesná lokalizace pomocí GPS. Pro zpestření jsou čtenářům u každého výkladu o historii hradu nebo zámku prezentovány různé zajímavosti a tipy, na co nezapomenout při návštěvě.

Ochrana osobních údajů
• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.
The rich Czech history has left us not only a remarkable number of castles and castles, but also stories that these majestic buildings tell to all who want to listen.
Czech, Moravian and Silesian castles and chateaux are today not only sterile cultural monuments for compulsory school trips. They conceal a witness of our ancestors, their lives, their allies and enemies.
So immerse yourself with us in the fascinating history of the Bohemian Crown lands. Let the jugglers dance in the castle yards again, melt the boilers in the castle kitchens, and listen to distant shots from works, war drums and Hussite fighting songs.

Brief Contents of the Guide:

* Overview of the most interesting 100 castles and chateaus sorted by region of the Czech Republic
Castles and chateaus on an interactive map
* Option to plan a trip directly in your navigation
Quiz on the history of castles and castles
Quiz about attractions
* Visual Quiz
* Three levels of cave and lock learning test, combined on 270 different questions!

Part of the publication is 650 photographs of interiors, exteriors and surrounding castles, links to their official site, and accurate GPS localization. To diversify, readers are given a variety of attractions and tips for every exposition about the history of the castle or castle, and not forgetting to visit.

Protection of personal data
• The application stores the data in the internal storage of the device (internal memory or memory card) and therefore requires permission to work with data on the device.
Show more
Hrady a zámky, Maxův průvodce Varies with device APK for Android Varies with device+

Version: Varies with device for Android Varies with device+

Update on: 2018-08-09

File size: 44.396.985 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Zobrazení památek v okolí podle aktuální polohy. Zobrazení mapy s památkami. Možnost získání vstupenek zdarma po bezchybném splnění kvízu. Možnost podpory aplikace a přidání nových památek za InApp nákup.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Hrady a zámky, Maxův průvodce Varies with device APK (2018-08-09, 44.396.985 bytes)
2. Hrady a zámky, Maxův průvodce 2.6 APK (2017-03-16, 3.349.370 bytes)
3. Hrady a zámky, Maxův průvodce 1.5 APK (2016-05-09, 6.042.521 bytes)
4. Hrady a zámky, Maxův průvodce 1.5 APK (2013-11-25, 3.066.919 bytes)