Download Học Tiếng Anh Giao Tiếp 4.0 APK

20.841 votes, 4.7/ 5
Package name: com.ndm.tienganh

The description of Download Học Tiếng Anh Giao Tiếp 4.0 APK

Học tiếng anh giao tiếp ứng dụng hỗ trợ học giao tiếp tiếp anh trực quan, hiệu quả, và không nhàm chán trên điện thoại thông minh. Ứng dụng giúp các bạn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng anh, hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu, du lịch, du học, xuất khẩu lao động...
Tính năng chính của ứng dụng:
- Gần 20 chủ đề bao quát các lĩnh vực của cuộc sống
- Hàng trăm mẫu câu giao tiếp thông dụng
- Phần giải nghĩa chính xác đầy đủ
- Âm thanh thực, rõ ràng sống động
- 5 chế độ luyện tập giúp học nhanh hơn
- Học tiếng anh mỗi ngày

Mới cập nhật:
- Bổ sung từ điển Anh Việt, Việt Anh
- Tổng hợp công thức tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh
- Dịch tiếng Anh, dịch câu, dịch văn bản

Hi vọng ứng dụng sẽ giúp ích cho các bạn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng anh. Mọi góp ý xin vui lòng comment bên dưới. Cảm ơn
Learning English is an interactive application that helps learners communicate in an intuitive, effective, and non-boring way on a smartphone. Application helps you improve your ability to communicate in English, support for study, research, travel, study abroad, labor export ...
Key features of the app:
- Nearly 20 topics covering the fields of life
- Hundreds of common sentences
- The full explanation
- Real sound, clear vivid
- 5 training modes to help you learn faster
- Learn English every day

Update:
- Supplement English Vietnamese, Vietnamese English
- Synthesis of English, English grammar
- English translation, translation, text translation

 Hope the application will help you improve your ability to communicate in English. Any comments please comment below. Thank you
Show more
  • Category:

    EDUCATION

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.0.3+

Học Tiếng Anh Giao Tiếp 4.0 APK for Android 4.0.3+

Version: 4.0 for Android 4.0.3+

Update on: 2018-09-11

File size: 25.242.756 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Bổ sung từ điển Anh Việt
- Tổng hợp công thức ngữ pháp tiếng Anh

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Học Tiếng Anh Giao Tiếp 4.0 APK (2018-09-11, 25.242.756 bytes)
2. Học Tiếng Anh Giao Tiếp 3.7 APK (2018-04-14, 19.386.666 bytes)
3. Học Tiếng Anh Giao Tiếp 3.0 APK (2017-11-06, 19.198.767 bytes)
4. Học Tiếng Anh Giao Tiếp 2.2 APK (2017-09-12, 18.918.267 bytes)
5. Học Tiếng Anh Giao Tiếp 2.1 APK (2017-07-21, 18.801.567 bytes)
=>> Show more(5) older versions
Similar to "Học Tiếng Anh Giao Tiếp"