Download Bkav Gõ Tiếng Việt 1.2.6 APK

11.126 votes, 4.3/ 5
Package name: bkav.android.inputmethod.gtv

The description of Download Bkav Gõ Tiếng Việt 1.2.6 APK

Phần mềm gõ tiếng Việt tốc độ nhanh, độ chính xác vượt trội so với các phần mềm khác (đoán nhận thông minh phím sắp gõ để mở rộng vùng khả dụng của bàn phím)
    • Kiểu gõ: Telex, VNI
    • Bảng mã: Unicode, VIQR
    • Hỗ trợ gõ tắt, Gợi ý từ, Gõ tắt phụ âm đầu/cuối, Tự thêm dấu
    • Nhiều giao diện bàn phím
    • Cho phép bỏ dấu tiếng Việt bằng cách vẽ dấu (touch gesture)

Phím tắt
    • Chọn thiết lập - Giữ “,”
    • Chuyển chế độ gõ Việt, Anh - Giữ “Space”
    • Gõ nhanh “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0” - Giữ “Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P”

Nhập liệu bằng giọng nói
    • Cho phép nhập liệu bằng giọng nói khi có kết nối internet. Người dùng có thể chọn hiển thị mic trên bàn phím chính, bàn phím ký tự hoặc không dùng chức năng này

Nhập liệu bằng gesture (swipe)
    • Cho phép nhập liệu bằng cách lướt (swipe) trên bàn phím. Ví dụ soạn chữ “Anh” người dùng lướt lần lượt theo thứ tự “A” -> “N” -> ”H”, bàn phím sẽ tự động gợi ý từ có dấu để người dùng chọn

Từ điển cá nhân
    • Cho phép người dùng cập nhật các từ gõ tắt. Ví dụ: muốn gõ tắt “Việt Nam” là “vn”, người dùng vào “Từ điển cá nhân” để cập nhật tương ứng

Hiển thị đề xuất
    • Cho phép chọn hiển thị thanh gợi ý hay không. Lưu ý, trong trường hợp dùng gesture thì sẽ luôn hiển thị thanh gợi ý
Show more
Bkav Gõ Tiếng Việt 1.2.6 APK for Android 2.3+

Version: 1.2.6 for Android 2.3+

Update on: 2016-06-01

File size: 3.336.751 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Bkav Gõ Tiếng Việt 1.2.6 APK (2016-06-01, 3.336.751 bytes)
2. Bkav Gõ Tiếng Việt 1.2.4 APK (2015-11-25, 3.366.866 bytes)
3. Bkav Gõ Tiếng Việt 1.2.0 APK (2015-09-14, 3.321.910 bytes)
4. Bkav Gõ Tiếng Việt 1.1.6 APK (2015-06-21, 2.858.809 bytes)
5. Bkav Gõ Tiếng Việt 1.1.5 APK (2015-02-28, 2.714.756 bytes)
=>> Show more(1) older versions
Similar to "Bkav Gõ Tiếng Việt"