Download Bakaláři - oficiální aplikace 1.11.7 APK

9.260 votes, 3.6/ 5
Package name: cz.impire.bakalari.student

The description of Download Bakaláři - oficiální aplikace 1.11.7 APK

Oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče, žáky a učitele na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence, komunikaci mezi rodiči a školou a další informace podobně jako ve webové aplikaci.

Výhody:
- uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování
- pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
- bezplatné používání
- režim offline umožní stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k internetu
- pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách, nebo pro situaci, kdy je učitel zároveň rodič

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče např. http://www.naseskola.cz/bakaweb, nebo v aplikaci vyberte ze seznamu škol. Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.
The official application for easy access to the bachelors on mobile devices. It is designed for parents, pupils and teachers at schools that use the system bachelors - programs for school administration. This application provides access to display signs, schedules and supply work, homework, absences, communication between parents and schools, and other information like the Web application.

Benefits:
- User on your device can be connected without daily log
- Convenient control - created specifically for Android 4.0 (and higher)
- Free use
- Offline to download data at home and then at school for example view. Supplementation schedule and without having to be constantly connected to the Internet
- Parents convenient switching between accounts and more children to different schools, or for when the teacher is also a parent

To subscribe, use the server address derived from the URL bar of your browser eg. Http://www.naseskola.cz/bakaweb, or in select from the list of schools. Login and password you use the same as for the previous version of Internet Bakaláøi.
Show more
  • Category:

    EDUCATION

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.0.3+

Bakaláři - oficiální aplikace 1.11.7 APK for Android 4.0.3+

Version: 1.11.7 for Android 4.0.3+

Update on: 2018-10-01

File size: 7.382.463 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Opravy:
- Notifikace: přepíná do správné obrazovky
- Služby: chyby ze školních serverů se nezobrazují při kontrole nových známek či komens zpráv
- Komens: nutnost potvrzení hodnocení a omluvenek žáka
- další drobné chyby

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Bakaláři - oficiální aplikace 1.11.7 APK (2018-10-01, 7.382.463 bytes)
2. Bakaláři - oficiální aplikace 1.11.6 APK (2018-09-17, 7.381.663 bytes)
3. Bakaláři - oficiální aplikace 1.11.4 APK (2018-09-12, 7.381.587 bytes)
4. Bakaláři - oficiální aplikace 1.10.7 APK (2018-04-19, 6.255.992 bytes)
5. Bakaláři - oficiální aplikace 1.9.14 APK (2017-11-08, 5.791.532 bytes)
=>> Show more(28) older versions