Download Allegro APK

190.867 votes, 4.3/ 5
Package name: pl.allegro

The description of Download Allegro APK

Zakupy internetowe na największej platformie handlowej Allegro. Od teraz na Twoim Androidzie będziesz miał mobilny dostęp do milionów przedmiotów w najlepszych cenach. Korzystaj z Allegro jak chcesz i skąd chcesz.

Wypróbuj aplikację i przekonaj się jak prosto i wygodnie można kupować przedmioty na Allegro:
Aukcje internetowe, licytacje i zakupy kup teraz lub przez koszyk w jednej aplikacji. Wyszukaj, kup i zapłać za przedmiot z poziomu Twojego telefonu lub tabletu. Możesz zapłacić przelewem bankowym online lub kartą płatniczą online.
Proste i bezpieczne płatności – przelew, karta (nie tylko kredytowa), BLIK, raty, Android Pay.
Powiadomienia – o zdarzeniach w serwisie: wygranych, przegranych aukcjach, przebiciu oferty i innych.
Dostęp do Okazji Allegro – na ekranie głównym.
Dwa tryby wyglądu - jeden przeznaczony specjalnie dla użytkowników tabletu, a drugi przeznaczony dla użytkowników smartfona.
Wyszukiwanie - przeglądanie wyników wyszukiwania w formie zwykłego listingu lub trybu galeryjnego.
Filtrowanie, sortowanie i zawężanie do wybranej przez Ciebie kategorii wyników wyszukiwania.
Wystawianie komentarzy jako kupujący.
Udostępnianie - wysyłanie oferty znajomym na Facebook’a, Twitter’a oraz opcja wysyłki znalezionej oferty SMS’em.
Rachunki – sprawdzenie salda.
• i wiele, wiele, wiele więcej…
Shopping on the Internet largest trading platform Allegro. From now on your Android you will have mobile access to millions of items at the best prices. Use the Allegro as you want and where you want.

Try this app and see how easy and convenient, you can buy items at Allegro:
Internet auctions, auctions and shopping buy now or basket in a single application . Find, buy and pay for an item from your phone or tablet. You can pay by bank transfer or online by credit card online.
Simple and secure payment - transfer card (not only credit), BLIK, installment, Android Pay.
Notifications - the site of the event: winners, losers auctions, piercing and other deals.
Access to Opportunity Allegro - on the main screen.
Two modes of appearance - one designed specifically for the tablet, and the other designed for smartphone users.
Search - view search results in the form of ordinary Listing or galeryjnego mode.
filtering, sorting and narrowing the selected category search results.
Issue of comments as a buyer.
Sharing - sending the offer to the friends of Facebook, and Twitter will shipping option you found the offer SMS.
Accounts - check balances.
• and much, much, much more ...
Show more
  • Category:

    SHOPPING

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android Varies with device+

Allegro Varies with device APK for Android Varies with device+

Version: Varies with device for Android Varies with device+

Update on: 2018-07-02

File size: 8.329.426 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- poprawki zgłoszonych błędów

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Allegro Varies with device APK (2018-07-02, 8.329.426 bytes)
2. Allegro Varies with device APK (2018-06-27, 8.065.797 bytes)
3. Allegro Varies with device APK (2018-06-07, 8.058.608 bytes)
4. Allegro Varies with device APK (2018-05-24, 7.979.443 bytes)
5. Allegro Varies with device APK (2017-11-15, 8.737.808 bytes)
=>> Show more(40) older versions